Kurumsal Haberler

Kızılay’dan İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulu

07/08/2019 PAYLAŞ:   

Kızılay tarafından düzenlenen “İnsani Yardım Çalışmaları: Kavramlar, Kurumlar ve Krizler” temalı Yaz Okulu tamamlandı. İnsani yardım çalışmalarına akademik olarak ilgi duyan lisans ve lisansüstü düzeyde 44 öğrencinin katılım sağladığı, Yaz Okulu insani yardımın farklı yönlerini kapsayan içeriğiyle katılımcıların insani yardım çalışmalarını bütüncül bir perspektifle ele almasını sağladı.
 
Ankara’daki Türk Kızılay Kırımlı Dr. Aziz Bey ek hizmet binasında düzenlenen Yaz Okulu’nda, 15 akademisyen ve uzman konuşmacı yer alırken 15 seminerden oluşan etkinlikte Sivil Toplum ve İnsani Yardım, Türk Kızılay Tarihi, Uluslararası Organizasyonlar, Psikososyal Hizmetler, Uluslararası İnsancıl Hukuk, Afet Yönetimi gibi farklı temalar işlendi. İnsani yardım alanındaki akademisyenlerin sunmuş olduğu teorik bilginin yanı sıra alanda faaliyet gösteren uluslararası insani yardım kuruluşlarının temsilcileri ile de vaka çalışmaları yapılarak bütüncül bir çalışma gerçekleştirildi. Yaz Okulu katılımcılarının sertifikaları Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam, Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan ve Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük tarafından verildi.
 
İlk Ders Genel Müdür Yardımcısı Küçük’ten
 
Yaz okulunun açılış dersini yapan Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Türkiye’nin insani yardım vizyonunu ve Kızılay’ın bu vizyondaki rolünü anlattığı konuşmasında; Türkiye’deki yardım faaliyetlerinde insani yardım aktörlerinin ve kalkınma aktörlerinin birbirinden ayrışmadığı ve iç içe geçmiş durumda olduğunu belirterek teorik bilgileri saha pratik uygulamaları ile açıkladı.
 
İnsani yardım çalışmalarının medyada ele alınış biçimlerine değinen Gazeteci Levent Öztürk seminerinde, kriz bölgelerine ilk ulaşanların insani yardım çalışanları ile birlikte gazeteciler olduğuna değinerek bu konudaki tecrübelerini aktardı. Sonrasında da katılımcılara Eğitim Direktörlüğü tarafından Kızılay-Kızılhaç Hareketi eğitimi verildi.
 
“İnsancıl Hukuk, çatışmadan doğan ıstırabı en aza indirgemeyi amaçlar”
 
Uluslararası İnsancıl Hukuku’nun tarihini, prensiplerini ve uygulamalarını anlatan Uluslararası Politikalar ve İş Birlikleri Direktörü Kaan Saner, İnsancıl Hukukun yazılı metne dökülmesi 1800’lü yıllara dayansa da pratik uygulamalarının daha eskiye dayandığını ve amacının çatışmadan doğan ıstırabı en aza indirgemeyi amaçladığını vurguladı.
 
İnsani Yardım Çalışmalarında Uluslararası Kurumlar başlıklı oturumuna katılan UNHCR, OCHA ve UNICEF uzmanları ve Türk Kızılay Göç Hizmetleri Direktörlüğü kendi faaliyet alanlarını detaylı anlatarak ve Birleşmiş Milletlerin kümelenme sisteminde koordinasyonunun nasıl sağlandığını detayları olarak katılımcılara aktardı.
 
Afet durumlarında psikososyal desteğin önemini anlatan Doç. Dr. Sedat Işıklı ise insanların karşılaştıkları travmalarda sergiledikleri tutum ve davranışları literatür bilgisi dahilinde mağdur, afetzede, travma sonrası büyüme gibi kavramlara açıklık getirdi. Afetlerin psikososyal açıdan anlatılmasından sonra Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu da, afet yönetimine bilimsel açıdan değinerek Türkiye’de ve dünyada ele alınış biçimlerini anlattı. Türk Kızılay Uluslararası Programlar Direktörlüğü tarafından katılımcılara, afet ve kriz gibi durumlarda sağlanan insani yardım çalışmaları ve kurumun yurt dışı delegasyonları faaliyetleri hakkında bilgi verildi.
 
“İnsan onuru bakidir”
 
“Kriz Coğrafyalarında İnsani Yardım Çalışmaları” konulu ders ise, OXFAM Türkiye Direktörü Meryem Aslan ve Türk Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Tutkun tarafından verildi. Çalıştıkları kriz bölgelerinde karşılaştıkları zorlukları anlatan Tutkun ve Aslan, bölgedeki insani yardım çalışmalarına “insan onuru bakidir” düsturuyla yaklaşılması gerektiği vurguladı.
 
İnsani Yardım Araştırmaları Ekosistemi konulu dersinde insani yardım alanında akademik araştırma yapmanın önemine değinen Dr. Selman Salim Kesgin de bu konudaki akademik araştırmaların mutlaka uygulamaya bakan yönünün de olması gerektiğini vurguladı. Dr. Kesgin ayrıca insani yardım literatürünün temel eserleri, yayınları ve bu konudaki lisansüstü eğitim fırsatları hakkında da bilgi aktarımında bulundu.
 
Kapanış Dersi Dr. Serdar Çam tarafından verildi
 
İnsani Yardım Çalışmaları Yaz Okulu’nun kapanış dersi Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Serdar Çam tarafından yapıldı. Kapanış dersinde Türkiye’nin insani yardım vizyonunu katılımcılarla paylaşan Dr. Çam insani yardım sistemindeki yapısal sorunlara da değindi. Türkiye’nin insani yardımlar açısından dünyanın en cömert ülkesi olduğunu vurgulayan Çam bu vizyonun sürdürülebilir kılınmasının önemini vurguladı.